Een dag vol leuke dingenspeciaal voor jou!

Kinderspeelpaleis Pelt

Waarom doen we dit?

KinderSpeelPaleis is een evenement waarbij kinderen tussen 2 en 12 jaar in contact brengen met de leefwereld van onze bewoners en we bieden daarnaast een ruim aanbod aan activiteiten zoals leuke springkastelen, een peuterpaleis, coole workshops, kinderdisco, spec-taculaire attracties, grimeren… en zoveel meer.

Omdat zorg op maat aan te kunnen bieden organiseert Sint Oda allerlei activiteiten rond fundraising. Het KinderSpeelPaleis is er daar één van.

De opbrengsten van het KinderSpeelpaleis komen integraal ten goede aan de bewoners en gasten verbonden aan de instelling en zullen aangewend worden om de werking van het dienstencentrum te verbeteren of te optimaliseren.

Wat is Sint Oda?

Sint Oda is een dienstencentrum te Pelt dat de zorg op zich neemt van personen met een men-tale en meervoudige beperking en heeft als missie om op een deskundige en geïnspireerde wijze het welzijn van mensen met een ernstig meervoudige beperking en hun families te bevorderen. Dit doen we o.a. door deze mensen een gepaste begeleiding aan te bieden. Die begeleiding kan variëren van het geven van informatie (lichtste vorm van hulp) tot het bieden van woonopvang voor het leven (zwaarste vorm van hulp). Sint Oda wil daarbij het welgevoelen, het zich goed voelen, het gelukkig zijn … bevorderen van de mensen die aan haar zijn toevertrouwd.
Deze zorg is 24 uur op 24 uur, 365 dagen per jaar!

Dienstencentrum Sint Oda
Breugelweg 200
3900 Pelt
Tel. 011/64.28.60

Dienstencentrum Sint Oda maakt deel uit van de koepelorganisatie Vzw Stijn. Voor meer informatie over Vzw Stijn of Sint Oda verwijzen we u naar de website www.stijn.be